Detail Info

BT21

BT21 ห้องแสนสนุก

UNIVERSTAR BT21 ชวนคุณมาเล่นสนุกในห้องที่มีแต่ของเล่นเต็มไปหมด! นั่งชิวๆแล้วแชทกันได้เลย♪ * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

US$2.99

  • ส่งของขวัญ
  • ซื้อ
  • ความต้องการด้านระบบ

    หาก LINE หรือระบบปฏิบัติการไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด คุณอาจไม่สามารถซื้อหรือส่งธีมเป็นของขวัญได้

    บางส่วนของธีมอาจแสดงอย่างไม่ถูกต้องบน LINE เวอร์ชันที่คุณใช้อยู่ในขณะนี้

  • V1.06 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

©BT21