Detail Info

Moomin Characters

Little My ธีมเรียบง่าย

ธีมจาก Little My ในดีไซน์สีแดงสดใสหากเรียบง่าย ไร้สีอื่นให้กวนตา เก๋ไก๋น่าประทับใจที่สุด♪ * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

US$2.99

  • ส่งของขวัญ
  • ซื้อ
  • ความต้องการด้านระบบ

    หาก LINE หรือระบบปฏิบัติการไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด คุณอาจไม่สามารถซื้อหรือส่งธีมเป็นของขวัญได้

    บางส่วนของธีมอาจแสดงอย่างไม่ถูกต้องบน LINE เวอร์ชันที่คุณใช้อยู่ในขณะนี้

  • V1.12 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

© Moomin Characters ™