Rascal☆โลกแห่งดอกไม้

The World Masterpiece Theater (NIPPON ANIMATION)

ธีมจาก Rascal ที่รายล้อมไปด้วยดอกไม้แสนสวย ดูดีมีสไตล์ด้วยการเลือกใช้สีเรียบแต่เท่ เก๋มากๆ♪ * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

V1.27 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

90THB