เฮลโลคิตตี สาวหวาน

SANRIO

ธีมชุดที่ 5 จากเฮลโลคิตตี♪ รวมความสวยบริสุทธิ์และความอ่อนหวานเข้าด้วยกัน * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

V2.07 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

90THB