Sentimental Circus.: Yumehitsuji

Imagineer Co., Ltd. / San-X Co., Ltd.

Sentimental Circus. กลับมาอีกครั้งในธีมชุด Nemureru Mori no Yumehitsuji อ่อนโยนและอบอุ่นด้วยสีลาเวนเดอร์และดอกไม้มากมาย♪ * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

V1.75 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

90THB