Rascal☆ANIMAL

The World Masterpiece Theater (NIPPON ANIMATION)

ธีมน่ารักที่ Rascal ใส่ชุดมาสคอตสัตว์น้อยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแมวเหมียว กระต่าย น่ารักน่าชังที่สุด☆ ถ้าอยากรู้ว่า Rascal จะใส่ชุดมาสคอตอะไรอีกก็คงต้องตามไปดูกันเองในธีมแล้วล่ะ♪ * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

V1.89 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

90THB