ดิสนีย์ Ink & Paint Collection

ดิสนีย์ Ink & Paint Collection

The Walt Disney Company (Japan) Ltd.

ธีมย์ Ink & Paint Collection ที่ได้รับความนิยมจากดิสนีย์ ดีไซน์สุดอาร์ทที่แฟนดิสนีย์ห้ามพลาด♪ * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

V1.51 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

รูปที่แสดงด้านบนสุดใช้เพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น โดยธีมที่ผู้ใช้งานจะได้รับจะเป็นไปตามรูปตัวอย่าง รวมถึงการแสดงผลบางส่วนของธีมอาจเปลี่ยนแปลงไปตาม LINE เวอร์ชันที่ท่านใช้

99THB