Snoopy & Woodstock คริสต์มาส

TV TOKYO Communications Corporation

สนุกไปกับธีมในบรรยากาศคริสต์มาส☆ Snoopy กับ Woodstock กำลังเอ็นจอยกันในปาร์ตี้แสนสนุก♪ * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

V1.06 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

90THB