Detail Info

TV TOKYO Communications Corporation

Astronaut SNOOPY 50th

พบกับสนูปี้ สุนัขบีเกิ้ลตัวแรกที่ของโลกที่ได้ท่องอวกาศในดีไซน์พิเศษฉลองครบ 50 ปีการ์ตูน Astronaut SNOOPY☆ * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

90THB

ธีมทางการ อัตรารับคืน

5%
  • ส่งของขวัญ
  • ซื้อ
  • ความต้องการด้านระบบ

    หาก LINE หรือระบบปฏิบัติการไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด คุณอาจไม่สามารถซื้อหรือส่งธีมเป็นของขวัญได้

    บางส่วนของธีมอาจแสดงอย่างไม่ถูกต้องบน LINE เวอร์ชันที่คุณใช้อยู่ในขณะนี้

  • V1.25 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

© 2019 Peanuts Worldwide LLC