Shiro ไปจ่ายตลาดกันเถอะ

tomoko ishii

Shiro มีธีมทางการชุดแรกแล้วนะทุกคน! จัดไปด้วยรูปที่วาดขึ้นมาสำหรับธีมชุดนี้โดยเฉพาะ ดีไซน์จ่ายตลาด ซื้อของน่าอร่อยมาเพียบเลย! * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

V1.43 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

90THB