Hajimemashite Matsuo Desu: UFO มาแล้ว

UUUM Co.,Ltd.

ธีมจากวิดีโอครีเอเตอร์ Hajimemashite Matsuo Desu ที่ฝากมาบอกทุกคนว่า "ผมตั้งใจทำมากเลย ช่วยอุดหนุนหน่อยนะครับ" (จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย)

V1.04 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

รูปที่แสดงด้านบนสุดใช้เพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น โดยธีมที่ผู้ใช้งานจะได้รับจะเป็นไปตามรูปตัวอย่าง รวมถึงการแสดงผลบางส่วนของธีมอาจเปลี่ยนแปลงไปตาม LINE เวอร์ชันที่ท่านใช้

99THB