MANJI_FUDEMOJI heno-heno-moheji

manjibeam

It's Japanese traditional Fude-kaomoji.

V1.27 / No expiration date

US$2.99