Detail Info

อมิเพลย์

อาร์ต เดคโค

เป็นศิลปะลายเส้นที่ใช้เส้นตรง และวงกลมสีขาวและดำมาผสมผสานกัน ให้ความรู้สึกกลมกลืน เรียบง่าย และชัดเจนในความหมายและความรู้สึกสงบ ดูไม่น่าเบื่อ

US$2.99

  • ส่งของขวัญ
  • ซื้อ
  • ระบบปฏิบัติการที่รองรับสติกเกอร์

    หาก LINE หรือระบบปฏิบัติการไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด คุณอาจไม่สามารถซื้อหรือส่งธีมเป็นของขวัญได้

    บางส่วนของธีมอาจแสดงอย่างไม่ถูกต้องบน LINE เวอร์ชันที่คุณใช้อยู่ในขณะนี้

    หากธีมนี้แสดงอย่างไม่ถูกต้อง โปรดอัพเดตธีมให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด โดยไปที่ "ตั้งค่า" > "ธีม" > "ธีม"

  • V1.18 / ไม่มีวันหมดอายุ

© amiplay.com

รายงานปัญหา