Detail Info

The Walt Disney Company (Japan) Ltd.

สติทช์ท่องอวกาศ

ธีมจากสติทช์ในสีพาสเทลสดใสที่คุณจะได้แชทสนุกพร้อมไปกับการท่องอวกาศ♪ * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

US$2.99

  • ระบบปฏิบัติการที่รองรับสติกเกอร์

    หาก LINE หรือระบบปฏิบัติการไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด คุณอาจไม่สามารถซื้อหรือส่งธีมเป็นของขวัญได้

    บางส่วนของธีมอาจแสดงอย่างไม่ถูกต้องบน LINE เวอร์ชันที่คุณใช้อยู่ในขณะนี้

  • V1.26 / ไม่มีวันหมดอายุ

©Disney