กีตาร์แสนสุข โดยกูก้อย

กูก้อยใต้ต้นลั่นทมขาว

เลือกความสุข มีความสุข อยู่อย่างมีความสุข มองโลกในแง่บวกอยู่เสมอ

V1.63 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

90THB