Detail Info

Imagineer Co., Ltd. / San-X Co., Ltd.

Korilakkuma Vacation

เปลี่ยน LINE ของคุณให้เป็นโลกแสนหวานที่เต็มไปด้วยเปลือกหอย ความน่ารักมากมายรอคุณอยู่ในธีมชุดเก๋ Korilakkuma Vacation นะจ๊ะ♪ * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

90THB

  • ส่งของขวัญ
  • ซื้อ
  • ความต้องการด้านระบบ

    หาก LINE หรือระบบปฏิบัติการไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด คุณอาจไม่สามารถซื้อหรือส่งธีมเป็นของขวัญได้

    บางส่วนของธีมอาจแสดงอย่างไม่ถูกต้องบน LINE เวอร์ชันที่คุณใช้อยู่ในขณะนี้

  • V1.49 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

©2018 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.