พระอาทิตย์ตก

Imran S.Hrp

พระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม แต่พระอาทิตย์ตกที่สวยงามยิ่งขึ้น ที่ซึ่งเรารู้สึกถูกทอดทิ้งโดยสภาพที่สดใสนำไปสู่สภาวะที่มืด

V1.31 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

35THB