โนวา

Yinghuang

กลุ่มดาวฤกษ์ที่ส่องสว่างมากขึ้นเป็นเวลาสองสามเดือน อันเป็นผลมาจากการระเบิดนิวเคลียร์

V1.47 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

35THB