Detail Info

PRC. Co.,Ltd.

เบ็ตตี้บู๊พ โมโนโทน

สาวน้อยเบ็ตตี้เซ็กซี่ในธีมสีโมโนโทนจะช่วยเพิ่มความเก๋ให้กับหน้าจอแชทของคุณแบบป๊อปๆ♪ * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

90THB

  • ส่งของขวัญ
  • ซื้อ
  • ความต้องการด้านระบบ

    หาก LINE หรือระบบปฏิบัติการไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด คุณอาจไม่สามารถซื้อหรือส่งธีมเป็นของขวัญได้

    บางส่วนของธีมอาจแสดงอย่างไม่ถูกต้องบน LINE เวอร์ชันที่คุณใช้อยู่ในขณะนี้

  • V1.56 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

© KFS/FS ® Hearst