Rascal☆รักญี่ปุ่นจัง

The World Masterpiece Theater (NIPPON ANIMATION)

ธีมสไตล์ญี่ปุ่นคลาสสิค ดูดีด้วยดอกสึบากิที่บานสวยไปทุกมุม ไอคอนและวอลเปเปอร์ก็เก๋น่ารัก♪ * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

V1.54 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

90THB