Detail Info

Imagineer Co., Ltd. / San-X Co., Ltd.

Rilakkuma ha kiguruminandesu

Rilakkuma ha kiguruminandesu♪ ธีมดีไซน์เรียบง่ายแต่แทรกความน่ารักของ Rilakkuma เอาไว้ทุกซอกทุกมุม♪ * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

US$2.99

  • ส่งของขวัญ
  • ซื้อ
  • ระบบปฏิบัติการที่รองรับสติกเกอร์

    หาก LINE หรือระบบปฏิบัติการไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด คุณอาจไม่สามารถซื้อหรือส่งธีมเป็นของขวัญได้

    บางส่วนของธีมอาจแสดงอย่างไม่ถูกต้องบน LINE เวอร์ชันที่คุณใช้อยู่ในขณะนี้

  • V1.21 / ไม่มีวันหมดอายุ

©2018 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.