OHIGE no PON EMOJI 1
Premium

OHIGE no PON EMOJI 1

kanazawamakoto

Gentle dog with a beard "OHIGE no PON" is the first emoji. Plenty of illustrations that are very easy to use! Please use it as both an emoji and a stamp.

31THB

ข้อมูลที่ LINE แชร์กับครีเอเตอร์


LY Corporation จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน
รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่อิโมจิเพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

©Kanazawa Makoto

หมายเหตุ รายงานปัญหา

อิโมจิที่เกี่ยวข้อง