[100% Every day] Cute Emoji. - 12 -
Premium

[100% Every day] Cute Emoji. - 12 -

pridoll

[100% Every day] Cute Emoji. - 12 -

31THB

ข้อมูลที่ LINE แชร์กับครีเอเตอร์


LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่อิโมจิเพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

Pridoll

หมายเหตุ รายงานปัญหา

ผลงานอื่นๆ ของ pridoll

อิโมจิที่เกี่ยวข้อง