EN ผู้ประสานงาน

EN ผู้ประสานงาน

HAMBERRY

น้องหัวกลมละมุน หรูหรา มีดีเทล - Remind., Agenda, Overview, Opinion, Summery, Deadline, Proposal, Product, Promotion, Advertise, News, Brief, Lists, Ref.

31THB

ข้อมูลที่ LINE แชร์กับครีเอเตอร์


LY Corporation จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน
รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่อิโมจิเพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

HAMBERRY™

หมายเหตุ รายงานปัญหา

อิโมจิที่เกี่ยวข้อง