ประกาศ

ประกาศและข่าวสารล่าสุดจาก LINE STORE

ประกาศแจ้งกำหนดการบำรุงรักษาระบบ ในวันที่ 30 มกราคม 2561

เสร็จสิ้นการบำรุงรักษาระบบ

ขอขอบคุณผู้ใช้ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน LINE STORE

ทีมงานขอแจ้งให้ทราบว่าเราจะทำการบำรุงระบบ ในวันและเวลาต่อไปนี้

วันที่ 30 มกราคม 2561 (อ.) เวลา 7.30 น. ถึง เวลา 9.00 น. 

ทั้งนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าชมเว็บไซต์ ซื้อ หรือใช้บริการ LINE STORE ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
* หากเข้าสู่ LINE STORE ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว จะมีข้อความแจ้งให้ทราบว่ากำลังบำรุงรักษาระบบ
* อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการบำรุงรักษาระบบโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทีมงานขออภัยต่อความไม่สะดวกในครั้งนี้และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใช้ทุกท่านตลอดไป