ประกาศ

ประกาศและข่าวสารล่าสุดจาก LINE STORE

ลุ้นเป็นเจ้าของกระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรูง่ายๆ! เพียงซื้อสติกเกอร์ ธีม หรืออิโมจิ 14 - 28 ก.พ. 62

 

 

LINE STICKERS เอาใจสาวๆ! ลุ้นเป็นเจ้าของกระเป๋า CHANEL รุ่น Wallet on Chain สุดหรูได้ง่ายๆ เพียงซื้อหรือส่งของขวัญเป็น สติกเกอร์ ธีม หรืออิโมจิ ที่ LINE STORE (https://store.line.me) หรือร้านค้าสติกเกอร์ (Sticker Shop) ระหว่างวันที่ 14-28 ก.พ. 62 

 

*ผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องทำการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม หลังจากลงทะเบียนแล้วสามารถซื้อหรือส่งของขวัญได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งโดยไม่ต้องลงทะเบียนอีกตลอดรายการ ยิ่งซื้อมาก ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมาก 

** พิเศษ! รับสิทธิ์ 2 เท่าเมื่อซื้อผ่าน LINE STORE

 

ลงทะเบียนที่นี่ >> https://lin.ee/63u9ICx/sknj/NoticePage

 

ช้อปที่ LINE STORE >>  https://lin.ee/8mXMWwf/sknj/NoticePage

 

ช้อปที่ ร้านค้าสติกเกอร์ (Sticker Shop) >> https://lin.ee/hTxjo8H/sknj/NoticePage

 

 

รายละเอียด

1.ลุ้นรับกระเป๋า CHANEL รุ่น Wallet on Chain มูลค่า 79,500 บาท จำนวน 3 รางวัล เมื่อซื้อหรือส่งของขวัญเป็น สติกเกอร์ ธีม หรืออิโมจิ ใดก็ได้ ที่ LINE STORE (https://store.line.me) หรือ Sticker Shop ระหว่างวันที่ 14 – 28 ก.พ. 62 เท่านั้น

 

2.ผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น โดยลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ แล้วสามารถซื้อหรือส่งของขวัญเป็น สติกเกอร์ ธีม หรืออิโมจิ ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 

3.1 สิทธิ์ชิงรางวัล ต่อ 1 การซื้อสติกเกอร์ ธีม หรืออิโมจิ โดยไม่จำกัดสิทธิ์ต่อผู้ซื้อ ยิ่งซื้อมากยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมาก

 

4.หากทำการซื้อผ่าน LINE STORE (https://store.line.me) จะได้รับสิทธิ์ 2 เท่า

 

5.ร้านค้าที่ได้รับอนุญาตจาก LINE STICKERS (Verified Reseller) จะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

 

6.ประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 20 มี.ค. 62 ผ่านทาง LINE STICKERS OFFICIAL ACCOUNT, LINE STORE OFFICIAL ACCOUNT และ LINE STICKERS Facebookเงื่อนไข
1. กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ของรางวัลจะเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนดไว้ และรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ ผู้โชคดีได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ โดยบริษัทฯจะเป็นผู้หักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าว

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ของตนที่มีอยู่กับ บริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ รูปไอคอน สถานะที่ตั้งค่าให้แสดงต่อสาธารณะในบริการนั้นๆ รวมถึงหมายเลขระบุภายในที่ LINE กำหนดขึ้นเพื่อระบุผู้ใช้แต่ละราย แก่บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครืออื่น ๆ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้บริษัทฯนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ และรูปภาพต่าง ๆ ไปใช้โดยไม่มีค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://terms.line.me/line_genlctpp)

3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัว ประชาชน และทะเบียนบ้าน ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล ด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในวันและเวลาทำการ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ แล้วบริษัท ฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณะกุศลต่อไป

4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

5. พนักงานและครอบครัว บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัทตัวแทนโฆษณาและผู้ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดรายการชิงโชคครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไข วิธีการ และของรางวัลใน มูลค่าที่เท่ากันโดย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และของรางวัลดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

7. กติกาการตัดสิน   บริษัทฯจะรวบรวมชิ้นส่วนของผู้ที่มีสิทธิ์ชิงโชคทั้งหมด   นำมาจับรางวัลโดยจะนำชิ้นส่วน มากองรวมกันไว้  สามารถมองเห็นได้อย่างเด่นชัดทั่วบริเวณงาน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกัน แล้วโยนขึ้น บนอากาศ  เชิญแขกผู้มีเกียรติจับชิ้นส่วนทีละชิ้น ต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน  เพื่อให้ได้รางวัลตามที่กำหนดไว้ จนครบทุกรางวัล  พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันที เพื่อให้ทุก ๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน  หลังจากนั้น ทางบริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดี  ในวันที่ 20 มีนาคม 2562  ผ่านทาง LINE STICKERS OFFICIAL ACCOUNT และ LINE STORE OFFICIAL ACCOUNT

8. กิจกรรมนี้ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชค เลขที่ 56/2562