ประกาศ

ประกาศและข่าวสารล่าสุดจาก LINE STORE

เกี่ยวกับการแสดงรายชื่อครีเอเตอร์สติกเกอร์ออกใหม่

ขอขอบคุณที่ใช้บริการ LINE STORE

ทีมงานขอแจ้งให้ทราบว่าสติกเกอร์ในหมวดหมู่ "ชื่อคน" จะไม่แสดงที่รายชื่อสติกเกอร์ออกใหม่ (ทั้งหมด) ของครีเอเตอร์สติกเกอร์อีกต่อไป เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2562 นี้

หากคุณต้องการค้นหาสติกเกอร์ชื่อคนที่ออกใหม่ โปรดค้นหาที่ หมวดหมู่ "ชื่อคน" หรือใช้ฟังก์ชัน "ค้นหา" แทน