ประกาศ

ประกาศและข่าวสารล่าสุดจาก LINE STORE

การแก้ไขเนื้อหาข้อกำหนดการใช้บริการ

ขอขอบคุณที่ใช้บริการ LINE STORE

ข้อกำหนดการใช้บริการ LINE STORE จะมีการแก้ไขเนื้อหาในวันที่ 31 มีนาคม (เวลาในประเทศญี่ปุ่น) โดยจะเริ่มมีผลใช้กับบริการ LINE STORE ทั้งหมดในวันเดียวกัน
กรุณาดูรายละเอียดการแก้ไขเนื้อหาจากลิงก์ด้านล่าง