ประกาศ

ประกาศและข่าวสารล่าสุดจาก LINE STORE

เริ่มใช้การยืนยันแบบสองขั้นตอน

ขอขอบคุณผู้ใช้ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน LINE STORE

เราขอแจ้งให้ทราบว่าในการเข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์ LINE STORE จะต้องทำการยืนยันแบบสองขั้นตอนโดยใช้รหัสยืนยันเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นในการใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

เมื่อเข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์ LINE STORE จะมีรหัสยืนยันแสดงบนหน้าจอเว็บไซต์ ผู้ใช้ต้องนำรหัสดังกล่าวไปใส่ใน LINE บนสมาร์ทโฟน โดยบัญชี LINE ดังกล่าวจะต้องเป็นบัญชีที่มีการลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งานได้เรียบร้อยแล้ว

การยืนยันแบบสองขั้นตอนจะป้องกันการเข้าสู่ระบบอย่างไม่ถูกต้องโดยบุคคลอื่นได้ เนื่องจากนอกจากต้องใส่รหัสผ่าน LINE ด้วยตนเองแล้ว ผู้ใช้ยังต้องใช้รหัสยืนยันเพื่อยืนยันผ่านบัญชี LINE ของตนอีกอยู่ด้วย

  
LINE STORE จะดำเนินการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผู้ใช้ทุกท่านไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้บริการ

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านสามารถทำการยืนยันแบบสองขั้นตอนได้สำเร็จ กรุณาตรวจสอบว่าบัญชี LINE ของท่านได้ทำการลงทะเบียนกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งานได้เพื่อรับรหัสยืนยัน
วิธีการ "เปลี่ยน" หรือ "ลงทะเบียน" หมายเลขโทรศัพท์สามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการดำเนินการ:
1. เลือก "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" > "บัญชี"
2. เลือกที่หัวข้อ "หมายเลขโทรศัพท์"
3. เลือก "ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์" หรือ แตะเพื่อ "เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์"
4. กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการลงทะเบียน จากนั้นกรอกรหัสยืนยันที่ได้รับทาง SMS
*ข้อความที่ปรากฏอาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามรุ่นของอุปกรณ์ใช้งาน


หากมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาในการเข้าสู่ระบบ โปรดติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มติดต่อสอบถามด้านล่าง

LINE STORE ขอขอบคุณและหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านตลอดไป