ประกาศ

ประกาศและข่าวสารล่าสุดจาก LINE STORE

ประกาศสิ้นสุดการให้บริการ LINE Out

ขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ LINE Out
บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าเราจะสิ้นสุดการให้บริการ LINE Out ในวันที่่ 31 พฤษภาคม 2566 ขอขอบคุณผู้ใช้ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริการของเรามาโดยตลอด 
เนื่องจากการสิ้นสุดการให้บริการนี้ เราจะหยุดจำหน่าย "คอลเครดิต" และ "แพ็กเกจ 30 วัน" ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ผู้ใช้ยังคงสามารถใช้บริการ LINE Out และคอลเครดิตได้ตามปกติจนถึงวันสิ้นสุดการให้บริการ สำหรับ  "แพ็กเกจ 30 วัน" ผู้ใช้สามารถใช้งานได้เป็นเวลา 30 วันนับจากวันซื้อแพ็กเกจ

กำหนดการของการสิ้นสุดการให้บริการจะเป็นไปตามที่ระบุด้านล่างนี้

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
กำหนดการของการสิ้นสุดการให้บริการ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
วันหยุดจำหน่ายคอลเครดิตและแพ็กเกจ 30 วัน: 31 มีนาคม 2566
วันสิ้นสุดการให้บริการ: 31 พฤษภาคม 2566
วันเปิดรับคำขอคืนเงิน: 1 มิถุนายน 2566
วันปิดรับคำขอคืนเงิน: 31 สิงหาคม 2566
วันสิ้นสุดการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับบริการ: 30 ตุลาคม 2566

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
เหตุผลในการสิ้นสุดการให้บริการและบริการทางเลือก
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
เราจำเป็นต้องสิ้นสุดการให้บริการ LINE Out เนื่องจาก LINE Plus ได้ยกเลิกการให้บริการด้านการสื่อสารในประเทศญี่ปุ่น หลังสิ้นสุดการให้บริการ LINE Out แล้ว ผู้ใช้ยังคงใช้แอป LINE ได้ตามปกติและสามารถขอคืนเงินสำหรับคอลเครดิตที่ผู้ใช้ได้ซื้อไว้ได้ สำหรับบริการทางเลือก ผู้ใช้สามารถใช้บริการโทรแบบเสียงและโทรแบบวิดีโอคอลกับผู้ใช้ที่เป็นเพื่อน LINE ผ่านทางแอป LINE ได้โดยไม่เสียค่าบริการ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
การคืนเงิน
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
เราจะคืนเงินสำหรับคอลเครดิตที่ผู้ใช้ซื้อไว้ตามยอดคงเหลือคอลเครดิต ณ วันเวลาที่สิ้นสุดการให้บริการ
(การคืนเงินในส่วนของคอลเครดิตซึ่งเป็นการซื้อแบบจ่ายเงินล่วงหน้าซึ่งเป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการชำระเงินบทที่ 2 ของประเทศญี่ปุ่น (เฉพาะผู้ใช้ LINE Out บนระบบปฏิบัติการ iOS ในประเทศญี่ปุ่น) จะดำเนินการตามที่กำหนดในกฎหมายเกี่ยวกับการชำระเงินมาตรา 20 วรรค 1)

■วิธีขอคืนเงิน
โปรดยื่นคำขอคืนเงินผ่าน "แบบฟอร์มขอคืนเงิน"
เราจะส่งลิงก์แบบฟอร์มขอคืนเงินผ่านทางข้อความ LINE ไปยังผู้ใช้ที่มียอดคงเหลือคอลเครดิตในวันที่ 1 มิถุนายน 2566
พร้อมกับแจ้งวิธีขอคืนเงินสำหรับกรณีที่ผู้ใช้ไม่สามารถใช้แบบฟอร์มขอคืนเงินได้

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ติดต่อสอบถาม
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ช่องทางติดต่อสำหรับลูกค้า LINE Out: https://contact-cc.line.me/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ข้อควรระวัง
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- การจำหน่ายคอลเครดิตภายในบริการ LINE Out และที่ LINE STORE รวมถึงการจำหน่ายแพ็กเกจ 30 วันที่ LINE STORE จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2566
- ผู้ใช้สามารถใช้คอลเครดิตได้จนถึงวันเวลาที่สิ้นสุดการให้บริการและใช้แพ็กเกจ 30 วันได้เป็นเวลา 30 วันนับจากวันซื้อแพ็กเกจ
- ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าถึงบริการได้อีกต่อไปหลังสิ้นสุดการให้บริการ เราขอแนะนำให้ผู้ที่ต้องการขอคืนเงินสำหรับยอดคงเหลือคอลเครดิตบันทึกข้อมูลยอดคงเหลือไว้ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดการให้บริการ (ดูยอดคงเหลือคอลเครดิตได้ใน LINE Out)
- เมื่อบริษัทดำเนินการเกี่ยวกับการคืนเงินตามที่กำหนดเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทจะโอนเงินมูลค่าเท่ากับยอดคงเหลือคอลเครดิตไปยังบัญชีธนาคารที่ผู้ใช้แจ้งไว้

ท้ายนี้ เราขอขอบคุณผู้ใช้ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริการของเรามาโดยตลอด และขออภัยเป็นอย่างยิ่งต่อการสิ้นสุดการให้บริการและความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

22 มีนาคม 2566
LINE Plus Corporation บริษัทผู้ให้บริการ
LINE Corporation บริษัทผู้ให้บริการการชำระเงินล่วงหน้า