บริษัท กิตติ รุจิเรกานุสรณ์ จำกัด สติกเกอร์ 38 รายการ