OkinawaTimes Official Store

    OkinawaTimes,Satoshi Oshiro

    We made stamps from the characters who appear in the newspaper in "Okinawa Times" Okinawa, Japan. Of course, wallaby, Ojii also Obaa!!

    31THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

©

หมายเหตุ รายงานปัญหา

ผลงานอื่นๆ ของ OkinawaTimes,Satoshi Oshiro

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง