Bucho, what you call "boss"

    Sui Sui, Ltd.

    "Bucho" what you call "boss" is only his nickname because he has no power actually. He is hot-blooded, easily flattered and popular with ladies unexpectedly.

    31THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

© Sui Sui, Ltd.

หมายเหตุ รายงานปัญหา

ผลงานอื่นๆ ของ Sui Sui, Ltd.

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง