DOPINK & KOPINK

    HAYANO.P

    They are a stamp of a pink girl and a kitten.Dopink and Kopink are good friends!The secret which stays as a good friend is pink.

    31THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

© 2014 HAYANO.P

หมายเหตุ รายงานปัญหา

ผลงานอื่นๆ ของ HAYANO.P

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง