Asahikawa city symbol character "Asappy"

    Yoshika Nakajima

    Asahikawa city official character "Asappy" appeared in LINE! He wants to become hero with a lot of happiness.

    30THB

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

Copyright (C) Yoshika Nakajima.

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน รายงานปัญหา

สติกเกอร์ชุดอื่นๆ ของ Yoshika Nakajima

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง