Mr. ENAGA

    TREA AKAI

    It is teeny-weeny and has, and it has and "Mr. ENAGA" appears in LINE!!

    31THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

©akaitera

หมายเหตุ รายงานปัญหา

ผลงานอื่นๆ ของ TREA AKAI

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง