E-gao 3

    Yu Osawa

    Third installment Simple and fun of "E-gao" Please enjoy LINE using E-gao expressive it becomes easy to use!

    31THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

©Yu Osawa

หมายเหตุ รายงานปัญหา

ผลงานอื่นๆ ของ Yu Osawa

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง