Yeastken-Shibakoppe-

    Terajima Joho Kikaku

    The "YEASTKEN" are a dog like a bread, and they become stickers! The second stickers. Fill your chats with cute and delicious charm.

    31THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

©KAMIO JAPAN

หมายเหตุ รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง