Chiggo-ben!2

    Marumi Maruyama

    Chiggo-ben! returns! Chiggo lives near the Chikugo river. Chiggo speaks Chiggo-ben. Chiggo-ben is the dialect of the southern part of Fukuoka Prefecture.

    US$0.99

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

© 2015 Marumi Maruyama

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง