Modern super mom 2015

    Ben Feisthauer

    คุณแม่ยังสาวยุคใหม่ Stickers of a modern young mom in the year 2015

    31THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

© Ben Feisthauer. All right reserved.

หมายเหตุ รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง