JOMON AND DOGUU STAMP

    MIHO ONODERA

    JOMON period is the period of JPN prehistory from 10000 BCE to 300 BCE. JOMON refers to the characteristic ornamentation of clay vessels. Enjoy line stickers!

    30THB

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

MIHO ONODERA

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง