Magic: Shadows over Innistrad

    Wizards of the Coast LLC

    Shadows over Innistrad character stickers

    31THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

TM & © 2016 Wizards of the Coast LLC.

หมายเหตุ รายงานปัญหา

ผลงานอื่นๆ ของ Wizards of the Coast LLC

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง