Mame : [ECHO OBAKE]

    ECHO OBAKE

    My name is Mame, And now! I'm scoundrel. Wa Ha ha ha~

    31THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

©ECHO OBAKE

หมายเหตุ รายงานปัญหา

ผลงานอื่นๆ ของ ECHO OBAKE

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง