Bum Front Man Vol.1
Premium

    Bum Front Man Vol.1

    Takashi Taniguchi

    "Bum Front Man" becomes stickerd because his bum is front. It's created by Takashi Taniguchi who created "MucchiriMura" including "Ando in Mori."

    31THB

ข้อมูลที่ LINE แชร์กับครีเอเตอร์


LY Corporation จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน
รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

©TakashiTaniguchi

หมายเหตุ รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง