WACCA vol.2

    WACCA vol.2

    WACCA

    WACCA Lily stuckers is now available!

    31THB

ข้อมูลที่ LINE แชร์กับครีเอเตอร์


LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

©Marvelous Inc. / Supported by HARDCORE TANO*C

หมายเหตุ รายงานปัญหา

ผลงานอื่นๆ ของ WACCA

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง