Minnie rich girl by RunwayCloset

    RUNWAYCLOSET

    My cash flow never ever end cause I would have all the money in the world.

    35THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

© 2020 RUNWAY CLOSET

หมายเหตุ รายงานปัญหา

ผลงานอื่นๆ ของ RUNWAYCLOSET

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง