คุณวินัย : สุขสันต์วันเกิด 2562

    สมพร มณีรัตนะกูล

    คุณวินัย คุณระเบียบ เป็นข้าราชการต้นแบบในด้านคุณธรรม, จริยธรรม ที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงาน และความเชื่อถือศรัทธาของผู้รับบริการและประชาชน

    US$0.99

คลิกสติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

Page @Timeline.Studio.Sticker.Theme

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง