Eighth-Grade Syndrome Boy

    keiishima

    His name is Tang and he has the power of the bandaged arms!!!!!! No, he is just being overly dramatic.

    31THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

© keiishima

หมายเหตุ รายงานปัญหา

ผลงานอื่นๆ ของ keiishima

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง