Animation only icon

    Let'a go Sadayuki! Move!2

    JARO

    Let's go sadayuki! move!2 Move!Let's go sadayuki! His name is Sadayuki.He is easily elated. He is careless boy.And he is cute. There are also Masaru!

    65THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

©JARO

หมายเหตุ รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง