ลองอีกครั้ง

Name sticker

    Disney Tsum Tsum สติกเกอร์เติมคำ

    The Walt Disney Company (Japan) Ltd.

    สติกเกอร์จาก Disney Tsum Tsum จะเปลี่ยนเป็นสติกเกอร์ชุดพิเศษของคุณได้ในพริบตา เพียงแค่ใส่ชื่อของคุณลงไปเท่านั้น ☆กรุณาลองเติมคำในสติกเกอร์ก่อนซื้อเพื่อเช็คว่าคำนั้นจะแสดงบนสติกเกอร์อย่างไร สติกเกอร์นี้ชุดจัดทำขึ้นมาสำหรับเติมคำเป็นภาษาอังกฤษ จึงอาจแสดงคำในภาษาอื่นได้อย่างไม่ถูกต้อง

    US$1.99

เมื่อคลิกที่สติกเกอร์จะมีรูปตัวอย่างแสดงขึ้นมา โปรดลองเติมคำแล้วดูตัวอย่างการแสดงคำบนสติกเกอร์ก่อนซื้อ

ลองอีกครั้ง

©Disney

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน

สติกเกอร์ชุดอื่นๆ ของ The Walt Disney Company (Japan) Ltd.

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง